Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 81/TB-ĐHCNVT ngày 01/7/2020. V/v tư vấn, hõ trợ giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

03 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

Vui lòng nhập nội dung tin tức!

Tệp đính kèm