Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 92/TB-ĐHCNVT ngày 27/7/2020. V/v tuyển sinh văn bằng hai đại học, liên thông lên đại học năm 2020 (VLVH)

20 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 92/TB-ĐHCNVT ngày 27/7/2020. V/v tuyển sinh văn bằng hai đại học, liên thông lên đại học năm 2020 (VLVH)

Tệp đính kèm