Tin tức khoa học công nghệ

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢNSEMINAR ĐỀ TÀI KHOA HỌC “ỨNG DỤNG CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH CRAMERGIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KINH TẾ

03 tháng 05, 2021

Sáng ngày 15/11/2019, tại cơ sở Việt Trì, khoa Khoa học Cơ bản đã tổ chức seminar khoa học“Ứng dụng của hệ phương trình Cramer giải một số bài toán kinh tế”.

Tham dự buổi seminar có đầy đủ các đồng chí giảng viên trong khoa.

Các ngành kinh tế đóng vai trò quan trọng trong việcgóp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội.Các bài toán kinh tế được hình thành, xây dựng từ những vấn đề và yêu cầu xuất hiện trong thực tiễn của ngành này. Do đó việc giải các bài toán kinh tế là nhu cầu cấp thiết và cần các công cụ toán học tốt.Xuất phát từ thực tiễn như vậy, tác giả cùng nhóm nghiên cứu đã đề cập tới một công cụ toán học là:“Ứng dụng của hệ phương trình Cramer giải một số bài toán kinh tế”.

Th.S Đinh Bảo Trung đã thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo nội dung đề tài. Trong đó, tác giả nhấn mạnh những nội dung: Tóm tắt các kiến thức cơ bản về hệ phương trình Cramer, mô hình cân bằng thị trường, mô hình kinh tế vĩ mô;Ứng dụng của hệ phương trình Cramer trong việc giải quyết một số bài toán kinh tế.Quy tắc Cramer giải hệ phương trình có ưu điểm về tính chính xác, sự dễ dàng và hiệu quả, dễ dàng lập trình trong 1 số phần mềm giải toán như phần mềm Maple, phần mềm Pascal,...

Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa vô cùng to lớn nhằm ứng dụng những công cụ toán học vào thực tiễn. Buổi Seminar diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở. Các đồng chí giảng viên tham dự đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, góp ý để làm sáng tỏ, nhiều nội dung được đề cập nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện đề tài./.