Tin tức khoa học công nghệ

TH.S BÙI THỊ THƠI ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

03 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

Chiều ngày 11/12/2019, tại phòng 305, giảng đường C1, Th.S Bùi Thị Thơi đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu biến tính cát Sông Lô ứng dụng để loại bỏ Cr và Mn trong nước thải công nghiệp”.

Th.S Bùi Thị Thơi thay mặt nhóm đề tài báo cáo nội dung, trong đó nhấn mạnh những vấn đề nghiên cứu sau: Nghiên cứu khảo sát các điều kiện tối ưu để phân tích hàm lượng Mn và Cr bằng phương pháp F-AAS; Nghiên cứu xây dựng được quy trình biến tính cát sông Lô bằng nhiệt thành vật liệu hấp phụ một số ion kim loại; Khảo sát các điều kiện hấp phụ và giải hấp Cr và Mn trên vật liệu; Ứng dụng vật liệu hấp phụ để loại bỏ Mn và Cr trong một số mẫu nước thải công nghiệp.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và có tính ứng dụng thực tế. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá./.