Tin tức khoa học công nghệ

TH.S ĐẶNG ÁNH HỒNG BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

03 tháng 05, 2021

Ngày 30/10/2019, Th.S Đặng Ánh Hồng đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Việt Trì”.

Xuất phát từ sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin làm cho hệ thống internet trở thành phương tiện phổ biến của thương mại toàn cầu. Internet đã làm thay đổi cách mua hàng truyền thống, hàng loạt các website thương mại điện tử ra đời và loại hình này đã nổi lên như một phương thức giao dịch nhanh, hiệu quả và tận dụng được tối đa nguồn lực. Người tiêu dùng không còn bị bó buộc về thời gian và địa điểm mà có thể mua các sản phẩm hay dịch vụ ở bất cứ đâu, bất kể khi nào chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet. Mua sắm trực tuyến tại Việt Nam nói chung, thành phố Việt Trì nói riêng tiếp tục tăng trưởng mạnh và đang định hình để thay thế việc mua sắm tại cửa hàng trong tương lai gần. Chính vì vậy, việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Việt Trì nhằm đưa ra các giải pháp thu hút người tiêu dùng sử dụng internet mua hàng trực tuyến, cải thiện và phát triển hình thức mua sắm trực tuyến, tăng cường hoạt động thương mại điện tử đã trở thành vấn đề cần thiết.

Tại buổi bảo vệ đề tài, Th.S Đặng Ánh Hồng đã thay mặt các thành viên trong nhóm  trình bày nội dung đề tài, trong đó nhấn mạnh: Tổng quan lý thuyết và mô hình nghiên cứu về hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng; Phương pháp nghiên cứu (quy trình nghiên cứu, nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính, nghiên cứu chính thức); Phân tích kết quả nghiên cứu (đặc điểm của mẫu khảo sát và thực trạng mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Việt Trì, đánh giá độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan, phân tích hồi qui, kiểm định sự khác biệt về hành vi mua hàng trực tuyến liên quan đến đặc tính cá nhân người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Việt Trì); Kết luận và đề xuất.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài có ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá./.