Tin tức khoa học công nghệ

Th.S TRẦN PHÚC NGHĨA ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

03 tháng 05, 2021

Chiều ngày 24/4/2019, tại phòng 305, giảng đường C1, Th.S Trần Phúc Nghĩa đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu xác định một số anion NO3-, Cl-, SO42-, PO43- trong nước bề mặt xã Xuân Huy – Lâm Thao – Phú Thọ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản”.

Ô nhiễm nước ở Việt Nam đang là vấn đề thời sự và thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, đặc biệt trong bối cảnh luật môi trường đang được thực thi một cách mạnh mẽ, nhiều công ty xả thẳng nước thải chưa xử lý ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng. Tuy nhiên, nguồn nước này bị ô nhiễm vi sinh và các thành phần có trong nước thải sinh hoạt khi nguồn thải này không được xử lý triệt để trước khi xả ra các hệ thống sông, hồ. Trong số các chỉ tiêu nước mặt thì các chỉ tiêu anion như SO42-, NO3-, PO43-, Cl- cần được giám sát định kì một cách nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng nước đến người tiêu thụ.

Việc nghiên cứu, phát triển quy trình phân tích các anion trong mẫu nước mặt và ứng dụng trong quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng hệ thiết bị điện di mao quản xách tay cho phép phân tích đồng thời các anion có ý nghĩa lớn cho kiểm soát chất lượng nước, cũng giúp các cơ quan chức năng trong quá trình giám sát chất lượng môi trường và đưa ra dự báo trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, nhóm tác giả chọn đây là vấn đề nghiên cứu.

Th.S Trần Phúc Nghĩa thay mặt nhóm đề tài báo cáo nội dung, trong đó, nhấn mạnh những vấn đề nghiên cứu: Khảo sát và lựa chọn các điều kiện tối ưu để phân tích các anion; Khảo sát khoảng tuyến tính và xây dựng đường chuẩn; Xác định giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phép đo; Thẩm định đánh giá phương pháp; Ứng dụng phương pháp đã tối ưu để phân tích anion Cl-, NO3-, SO42-, PO43- trong mẫu nước thực tế tại hiện trường.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và có tính ứng dụng thực tế. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá./.