Tin tức khoa học công nghệ

ThS. Nguyễn Thanh Hải đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

03 tháng 05, 2021

Ngày 24/8/2018, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Nguyễn Thanh Hải đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Ứng dụng các phần mềm Adobe presenter và crocodile physics vào sạon bài giảng E – Learning trong dạy học Vật lý đại cương tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

Xuất phát từ mục tiêu giúp SV tiếp cận với cách dạy học trực tuyến và đổi mới phương pháp tự học của các em; chia sẻ công cụ hỗ trợ cho việc soạn giáo án E-Learning – phần mềm Adobe presenter với các chương trình hướng dẫn cơ bản và các quy trình. Đồng thời, định hướng xây dựng hệ thống bài giảng E-Learning trên nền tảng  Adobe Presenter với các hướng dẫn cơ bản và các quy trình.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn . Bởi vì, thông qua cơ sở lí luận và thực nghiệm của quá trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã nhận thấy việc vận dụng E – Learning vào dạy học đại học theo học chế tín chỉ là rất cần thiết và có tính khả thi, góp phần đạt mục tiêu đổi mới PPDH hiện nay, tăng cường sự hứng thú, tính tích cực, chủ động, tự học và sáng tạo trong các hoạt động của SV. Từ đó giúp SV nắm vững kiến thức chuyên môn, có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo đáp ứng được môi trường làm việc thay đổi. Đề tài đã giới thiệu và hướng dẫn được cách sử dụng phần mềm CROCODILE PHYSICS để thiết kế các thí nghiệm ảo, đi sâu vào khai thác phần mềm CROCODILE PHYSICS để thiết kế thí nghiệm trong các bài giảng mẫu

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.