Tin tức khoa học công nghệ

TS. VŨ ĐỨC CƯỜNG ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

03 tháng 05, 2021

Ngày 17/1/2019, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Vũ Đức Cường đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường : “Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất plinapulin mới có hoạt tính, ứng dụng trong điều trị ung thư”

Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm gây tỷ lệ tử vong hàng đầu trên thế giới. Plinalulin đang được dùng trong lâm sàng điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ và ung thư vú, do có hoạt tính gây độc tế bào ở nồng độ nM và tác dụng chọn lọc trên microtubule. Do đó, nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất plinapulin mới có hoạt tính, ứng dụng trong điều trị ung thư là hướng đi mới có nhiều triển vọng.

Trong quá trình làm đề tài, nhóm tác giả đã thiết kế, tổng hợp các dẫn chất mới của plinapulin. Xác định cấu trúc của các dẫn xuất tổng hợp được. Đánh giá hoạt tính chống ung thư của các hợp chất trên các dòng tế bào ung thu KB, Hep – G2.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học, có tính nhân văn và ứng dụng trong thực tiễn. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng, tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.