Sự kiện

Thông tin chi tiết

  • Thứ sáu, 24 tháng 09, 2021 00:00:00 AM - 08:00:00 AM
  • Offline
  • Sự kiện này được mở cho: Dành cho tất cả mọi người
  • Có tính phí

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tự hào với 65 năm truyền thống nhà trường và 10 năm đào tạo trình độ đại học

24 tháng 09, 2021 Ban biên tập nhà trường

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, được thành lập ngày 20 tháng 01 năm 2011 theo Quyết định số 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Hoá chất, tiền thân là Trường Kỹ thuật Trung cấp II thành lập ngày 25 tháng 6 năm 1956.

Năm 2021 đánh dấu một sự kiện trọng đại khi Đại học Công nghiệp Việt Trì tròn 65 tuổi và 10 năm đào tạo trình độ đại học. Trải qua chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương, sự tin tưởng của nhân dân cùng sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng lớn mạnh và đạt được những thành quả đáng tự hào: Nhà trường đã đào tạo gần 100.000 kỹ sư, cử nhân, cán bộ kỹ thuật,… cung cấp nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp và các ngành kinh tế trong cả nước. Đặc biệt, năm 2018, nhà trường đã thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục đại học. Những thành quả và đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên nhà trường đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học Việt Nam, đồng thời trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhà trường đã chủ động mở thêm nhiều ngành mới ở trình độ đại học và sau đại học, đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận, cập nhật kịp thời tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến của nhân loại, đổi mới phương pháp giảng dạy, công tác quản lý điều hành, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị hiện đại cho thư viện, các phòng học lý thuyết, phòng thí nghiệm và thực hành phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Hướng tới kỷ niệm 65 năm truyền thống nhà trường, 10 năm đào tạo trình độ đại học, thầy và trò nhà trường đang cùng nhau thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào do nhà trường và các tổ chức trong trường phát động…

Kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của lớp lớp cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên qua nhiều thế hệ, thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục chung tay góp sức, quyết tâm xây dựng và phát triển trường Đại học Công nghiệp Việt Trì trở thành điểm đến “Thành công cho mọi người”./.