Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời khóa biểu giai đoạn 2 học kỳ II năm học 2020-2021 Đại học liên thông khóa tuyển sinh 2020.

06 tháng 06, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thời khóa biểu giai đoạn 2 học kỳ II năm học 2020-2021 Đại học liên thông khóa tuyển sinh 2020.