Thông báo tuyển sinh liên thông lên đại học, văn bằng 2 đợt 1 năm 2020

Thông báo số 61/TB-ĐHCNVT ngày 21/5/2020. Thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh liên thông lên đại học, văn bằng 2 đại học đợt 1 năm 2020.

thong-bao-61-21520.pdf(305 KB)