Thông tin tuyển dụng

Thông báo số 83/TB-ĐHCNVT ngày 28/6/2022. V/v tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần CMC và đăng ký đi làm việc tại Nhật Bản

02 tháng 07, 2022 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 83/TB-ĐHCNVT ngày 28/6/2022. V/v tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần CMC và đăng ký đi làm việc tại Nhật Bản

Tệp đính kèm