BỘ MÔN TOÁN, KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC “TRAO ĐỔI MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG DẠY TÍCH PHÂN KÉP”

Sáng ngày 8/7/2020, Bộ môn Toán, Khoa Khoa học Cơ bản tổ chức seminar khoa học “Trao đổi một số kinh nghiệm trong giảng dạy tích phân kép” của Th.S. Vi Thị Kim Tuyến. Tham dự buổi seminar có các đồng chí giảng viên Bộ môn Toán và giảng viên trong Khoa.

Chương trình Toán cao cấp dành cho sinh viên hệ đại học hiện nay bên cạnh những dạng toán cơ bản trong chương trình Toán cao cấp 1, 2 như: Tìm đạo hàm cấp 1, 2 của hàm số; Tính giới hạn của hàm số; Tính nguyên hàm; Tích phân xác định; Tìm cực trị của hàm số 2 biến,… còn nhiều bài toán tích phân và đặc biệt là tích phân kép trong chương trình Toán cao cấp 2. Đây là một dạng toán khó đối với sinh viên, khi gặp những tích phân này nhiều sinh viên không biết giải quyết như thế nào và đặc biệt trong việc xác định miền lấy tích phân và xác định cận của tích phân đó. Chính vì vậy, việc tổ chức seminar khoa học “Trao đổi một số kinh nghiệm trong giảng dạy tích phân kép” nhằm giúp các em sinh viên dễ dàng hơn trong việc xác định cận và xác định miền lấy tích phân có ý nghĩa quan trọng.

Th.S. Vi Thị Kim Tuyến đã báo cáo seminar, trong đó nhấn mạnh những nội dung: Cách vẽ một số đường cơ bản; Xác định cận lấy tích phân; Tính các tích phân kép với hàm số cụ thể; Tính tích phân kép trong hệ tọa độ cực…

Kết quả nghiên cứu của báo cáo có ý nghĩa to lớn góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Toán cao cấp 2. Buổi seminar diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở. Các đồng chí giảng viên tham dự đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, góp ý thẳng thắn để làm sáng tỏ, nhiều nội dung được đề cập nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện báo cáo./.