HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 

Chiều ngày 08/01/2021, Đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Việt Trì long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chi ủy các Chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cùng các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và nhiệm vụ công tác Đảng năm 2021. Báo cáo đánh giá toàn diện các mặt công tác đã đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2021, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để Đảng bộ phấn đấu hoàn thành trong năm tới.

Tại Hội nghị, đại diện các Chi bộ đã trình bày tham luận nhằm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt chương trình công tác năm 2021 trên các lĩnh vực chủ yếu: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác nghiên cứu khoa học; Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã biểu dương 02 chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 13 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp tốt của các đơn vị, các tổ chức chính trị – xã hội, tập thể công chức, viên chức, học viên, sinh viên Nhà trường đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Nhà trường cần chỉ đạo thực hiện trong năm 2021 và kêu gọi tập thể sư phạm Nhà trường đồng sức, đồng lòng nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2021./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: