KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC

Chiều ngày 3/7/2020, Khoa Kỹ thuật Phân tích tổ chức buổi seminar khoa học. Tham dự buổi seminar có đầy đủ các đồng chí giảng viên trong Khoa.

Đặng Ngọc Định trình bày báo cáo “Định hướng công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và sinh viên”. Trong đó, báo cáo nhấn mạnh: Nghiên cứu khoa học là một hoạt động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm,… Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức,… đạt được từ các thí nghiệm nghiên cứu khoa học để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, để sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn. Người muốn làm nghiên cứu khoa học phải có kiến thức nhất định về lĩnh vực nghiên cứu và đặc biệt phải rèn luyện cách làm việc tự lực, có phương pháp làm việc. Từ việc trình bày thực trạng, nêu những hạn chế của tình hình nghiên cứu khoa học, báo cáo đề xuất một số giải pháp đó là: Thành lập nhóm nghiên cứu cụ thể các vấn đề chuyên môn trong ngành; Cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm, có trình độ cao đứng đầu nhóm; Kết hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để tận dụng các điều kiện nghiên cứu; Sinh viên tham gia các nhóm nghiên cứu để thực hiện đề tài khoa học, sáng tạo khoa học, làm đồ án/khóa luận; Mỗi cán bộ, giảng viên phải kèm từ 1 sinh viên trở lên làm NCKH (từ năm thứ 3 hoặc sớm hơn); Viết bài tham gia Hội thảo và gửi bài báo trên Đặc san, Tạp chí hàng quí trong năm theo kết quả nghiên cứu của nhóm.

Th.S Bùi Thị Thơi trình bày báo cáo về “Tìm hiểu đề cương chi tiết học phần Phân tích các hợp chất hữu cơ”. Trong đó, báo cáo nhấn mạnh: Đề cương học phần phân tích các hợp chất hữu cơ tập trung những kiến thức phương pháp phân tích một số chỉ tiêu về hoá trong nguyên liệu, nhiên liệu, phụ gia, bán thành phẩm và thành phẩm trong các quá trình sản xuất công nghiệp các hợp chất hữu cơ. Các phương pháp xác định hàm lượng các thành phần trong các mẫu hợp chất hữu cơ cơ bản, các mẫu chất tẩy rửa tổng hợp.  Nghiên cứu đề xuất qui trình phân tích phù hợp với mẫu. Trình bày được các phương pháp xác định hàm lượng các thành phần trong một số mẫu sản phẩm của công nghệ chế biến hợp chất hữu cơ. Nghiên cứu đề xuất qui trình phân tích phù hợp với mẫu.

Th.S Nguyễn Thị Phương Thùy trình bày báo cáo “Tìm hiểu môn học Phương pháp Vật lý và Hóa lý I”. Báo cáo nhấn mạnh: Học phần này thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của ngành Hóa học, Công nghệ hóa học, Hóa học môi trường. Có thể bố trí giảng dạy vào học kỳ II của năm học thứ 2 hoặc năm thứ 3. Cung cấp kiến thức cơ bản về phân tích cấu trúc các hợp chất hoá học bằng cách sử dụng một số phương pháp vật lý và hoá lý hiện đại, như phương pháp phân tích nhiệt, phương pháp phổ tia X, phương pháp hiển vi điện tử, các phương pháp phổ (IR, phổ khối lượng).

Kết quả nghiên cứu của các seminar khoa học có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Kỹ thuật Phân tích. Buổi Seminar diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở. Các đồng chí giảng viên tham dự đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, góp ý thẳng thắn để làm sáng tỏ, nhiều nội dung được đề cập nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện các báo cáo./.

Một số hình ảnh buổi seminar: