TẬP THỂ LỚP S11K43, KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG – TỰ HÀO VỚI NHIỀU CỰU SINH VIÊN TIÊU BIỂU

Gắn liền với sứ mệnh vẻ vang của Nhà trường, Khoa Công nghệ Hoá học và Môi trường 65 năm qua đã đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ sinh viên ra trường và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nhiều cựu sinh viên của Khoa đã khẳng định được bản thân, có vị thế cao trong xã hội, trong đó, đặc biệt phải kể đến tập thể cựu sinh viên lớp S11K43.

Thật tự hào khi nhiều cựu sinh viên của lớp thành đạt trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, nhiều người đã và đang giữ những trọng trách quan trọng trong các cơ quan, doanh nghiệp (06 cựu sinh viên hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Giám đốc và Phó giám đốc; 09 cựu sinh viên giữ chức vụ Trưởng phòng, Trưởng ca cùng nhiều cựu sinh viên đang là Cán bộ kỹ thuật ở các nhà máy, xí nghiệp trên mọi miền của Tổ quốc).

Chúc các anh, chị cựu sinh viên lớp S11K43 luôn mạnh khoẻ, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và phát huy truyền thống của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì./.