Tin tức & sự kiện

Khoa Cơ khí – Ô tô tổ chức seminar đề tài “Xây dựng bộ tài liệu lập trình gia công ứng dụng phần mềm NX trong giảng dạy chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp”

30 tháng 03, 2022 Ban biên tập nhà trường

Chiều ngày 29/3/2022, tại phòng CAD/CAM/CNC, Khoa Cơ khí – Ô tô tổ chức seminar đề tài khoa học năm 2021: “Xây dựng bộ tài liệu lập trình gia công ứng dụng phần mềm NX trong giảng dạy chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp”.

Tham dự buổi seminar có các thầy cô trong Khoa.

Thay mặt nhóm đề tài, Th.S Nguyễn Hữu Quân - chủ nhiệm đề tài đã trình bày nội dung và nhấn mạnh: Ngày nay các doanh nghiệp sử dụng rất nhiều các máy CNC (máy gia công tự động theo chương trình) để sản xuất các chi tiết máy, tuy nhiên việc lập trình gia công cho các máy CNC còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, đề tài sẽ giúp cho các doanh nghiệp có khó khăn vướng mắc trên rút ngắn thời gian chuẩn bị sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật. Đề tài được triển khai theo 4 nội dung chính: Nghiên cứu tài liệu và phần mềm NX; Mô phỏng gia công 2D, 3D bằng phần mềm NX; Lập trình gia công, hiệu chỉnh chương trình; Kết nối với máy gia công CNC.

Các đồng chí giảng viên tham dự đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, góp ý để làm sáng tỏ, nhiều nội dung được đề cập nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện đề tài./