Tin tức & sự kiện

Khoa Điện tổ chức seminar đề cương chi tiết học phần “Thực hành tay nghề tự động hoá cơ bản”

14 tháng 03, 2022 Ban biên tập nhà trường

Chiều ngày 11/3/2022, trên phần mềm MS teams, Khoa Điện tổ chức seminar đề cương chi tiết học phần “Thực hành tay nghề tự động hoá cơ bản”.

 

TS. Lê Quang Tuyến đã thay mặt các thầy cô trong Khoa trình bày đề cương chi tiết và nhấn mạnh những nội dung sau:

Thứ nhất, mô tả học phần: Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành về các lĩnh vực: Thực hành các phần tử khí cụ điện trong hệ thống điều khiển; Thực hành về các cảm biến trong hệ thống điều khiển; Thực hành về thiết bị và hệ thống điều khiển công nghiệp.

Thứ hai, mục tiêu về kiến thức, thái độ, kỹ năng của sinh viên khi học học phần này.

Thứ ba, chuẩn đầu ra: Học phần giải thích được cấu tạo và nguyên lý làm việc các phần tử; Lắp đặt, đấu nối, cài đặt, vận hành được các các thiết bị điện, thiết bị đo lường và điều khiển; Xây dựng kế hoạch làm việc cá nhân và thực hiện công việc độc lập, vận dụng những kiến thức đã học một cách linh hoạt và sáng tạo, có ý thức tổ chức và kỷ luật trong môi trường làm việc.

Thứ tư, nội dung học phần gồm 3 phần: Thực hành các phần tử khí cụ điện; Thực hành về cảm biến; Thực hành về thiết bị và hệ thống điều khiển.

Buổi seminar của Khoa Điện diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở. Các thầy cô tham dự buổi seminar thảo luận về các vấn đề đưa ra và góp ý để hoàn thiện đề cương học phần: “Thực hành tay nghề tự động hoá cơ”./.