Tin tức & sự kiện

Khoa Khoa học cơ bản tổ chức seminar Đề cương chi tiết học phần “Giáo dục thể chất 1 (Aerobics) - Online” cho sinh viên khoá tuyển sinh 2021

17 tháng 03, 2022 Ban biên tập nhà trường

Chiều ngày 11/3/2022, trên phần mềm MS teams, Khoa Khoa học cơ bản tổ chức seminar đề cương chi tiết học phần “Giáo dục thể chất 1 (Aerobics) - Online” cho sinh viên khoá tuyển sinh 2021.

Th.S Đào Duy Đông đã thay mặt các thầy cô trong Khoa trình bày Đề cương chi tiết và nhấn mạnh những nội dung sau:

Thứ nhất, mô tả học phần: Học phần này thuộc khối kiến thức đại cương, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp tập luyện Aerobic. Qua đó giáo dục cho sinh viên đạo đức, nhân cách, phẩm chất, ý chí, để không ngừng phát triển con người toàn diện, nâng cao hiệu quả học tập và các hoạt động lao động khác.

Thứ hai, mục tiêu về kiến thức, thái độ, kỹ năng của sinh viên khi học học phần này.

Thứ ba, chuẩn đầu ra: Phân tích được kỹ thuật động tác; Phân biệt được kỹ thuật cơ bản; Chỉ ra được các lỗi sai cơ bản khi tập luyện và cách khắc phục những lỗi sai đó; Thao tác thành thạo được các kỹ thuật động tác đối với các môn thể thao đã học; Tổ chức, hướng dẫn được công tác tập luyện cho các đối tượng mới; Có thể chỉ đạo, tổ chức, trọng tài được một trận thi đấu thể thao đáp ứng yêu cầu của cơ quan, đơn vị; Có đầy đủ và đảm bảo sức khỏe, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật, có trách nhiệm với công việc, thích ứng với môi trường lao động trong giai đoạn hiện nay

Thứ tư, nội dung học phần gồm 5 bài: Bài 1: Giới thiệu môn học; Bài 2: Tư thế cơ bản và các bước di chuyển; Bài 3: Kỹ thuật tay; Bài 4: Kỹ thuật chân; Bài 5: Kỹ thuật toàn thân.

Buổi seminar của Khoa Khoa học cơ bản diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở. Các thầy cô tham dự buổi seminar thảo luận về các vấn đề đưa ra và góp ý để hoàn thiện đề cương học phần “Giáo dục thể chất 1 Aerobics (online) cho sinh viên khoá tuyển sinh 2021”./.