Giới thiệu chung

Quan hệ quốc tế

03 tháng 05, 2021

Hiện nay, Trường đang liên kết, trao đổi học thuật, chương trình giáo dục, các thông tin về khoa học với Trường Đại học Dongshin-Hàn Quốc, Trường Đại học Đào tạo Quản lý Lincoln-Singapore, Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh-Trung Quốc, Trường Cao đẳng Luyện kim Côn Minh-Trung Quốc. Ngoài ra, Trường còn hợp tác nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Osaka-Nhật Bản, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản, hợp tác đào tạo lao động kỹ thuật cho một số nước Châu Âu.

Trường đã gửi cán bộ giảng viên, SV sang một số Trường Đại học ở nước ngoài để học tập. Hiện nay, Trường tiếp tục tuyển sinh du học tại Đại học DongShin - Hàn Quốc theo chương trình hợp tác đào tạo giữa hai trường.