Sự kiện

Thông tin chi tiết

  • Thứ ba, 25 tháng 05, 2021 00:00:00 AM - 08:00:00 AM
  • Sự kiện này được mở cho: Tất cả mọi người
  • Miễn phí

BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH- KHOA CNTT TỔ CHỨC SEMINAR “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN”

03 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

Để đáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với quá trình giảng dạy ngành CNTT trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Ngày 24/10/2018 tại văn phòng khoa CNTT, bộ môn Mạng máy tính đã tổ chức buổi Seminar khoa học với chủ đề “Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực và tư duy sáng tạo của sinh viên”, với sự có mặt của Lãnh đạo khoa CNTT và toàn bộ giảng viên trong khoa.

Buổi Seminar được bắt đầu bằng báo cáo của  TS. Nguyễn Quốc Khánh “Vận dụng mô hình dạy học Blended-learning có hiệu quả nhằm phát triển năng lực- tư duy sáng tạo của sinh viên, đồng thời đáp ứng thị trường lao động thế kỷ 21”. Trên cơ sở phân tích sâu sắc về vấn đề dạy học sáng tạo, sản phẩm đầu ra của nền giáo dục hiện đại đáp ứng nguồn nhân lực thị trường lao động tri thức (thị trường lao động thế kỷ 21). TS đã đưa ra quy trình tổ chức dạy học Blended-Learning (kết hợp giữa dạy học trực tuyến và dạy học giáp mặt) và chứng minh mô hình dạy học này sẽ đào tạo ra những sinh viên đáp ứng được thị trường lao động thế kỷ 21.

Buổi Seminar được tiếp tục với báo cáo ThS. Lê Văn Điệp “Kỹ năng soạn bài giảng tương tác với phần mềm eXe- learning”, ThS đã phân tích những yêu cầu cũng như quy trình soạn một bài giảng tương tác, vận dụng phần mềm eXe – learning trong việc soạn bài giảng tương tác theo chuẩn SCORM.

Đến dự buổi Seminar ThS. Trần Thị Hiệp- Phụ trách khoa Công nghệ thông tin và ThS. Tạ Thị Thu Hiền – trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm đã có phát biểu góp ý với bộ môn để việc vận dụng mô hình dạy học Blended-Learning có hiệu quả cao.

Kết thúc buổi Seminar TS. Nguyễn Quốc Khánh – trưởng bộ môn Mạng máy tính đã giới thiệu hệ thống dạy học trực tuyến của bộ môn đã xây dựng tại địa chỉ http://elearning-fit-vui.com/ Hệ thống này được dùng để dạy học tất cả các học phần do bộ môn quản lý kể từ giai đoạn 02 năm học 2018-2019.

TRƯỞNG BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

TS. Nguyễn Quốc Khánh