Sự kiện

Thông tin chi tiết

  • Thứ hai, 25 tháng 03, 2019 00:00:00 AM - 08:00:00 AM
  • Offline
  • Sự kiện này được mở cho: Dành cho tất cả mọi người
  • Có tính phí

KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC SEMINAR ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

03 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

Chiều ngày 25/3/2019, khoa Kinh tế tổ chứcseminar đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao kỹ năng thực hành nghiệp vụ thuế và kế toán thuế nâng cao cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì” do Th.S Nguyễn Thị Anh Phương làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi seminar có đầy đủ các đồng chí giảng viên trong khoa.

Th.S Nguyễn Thị Anh Phương đã thay mặt nhóm thực hiện đề tài báo cáo nội dung đề tài. Trong đó, tác giả nhấn mạnh việc xây dựng hệ cơ sở dữ liệu đảm bảo đầy đủ các nghiệp vụ cơ bản phát sinh tại doanh nghiệp mại; Xây dựng được hệ cơ sở dữ liệu có tính ứng dụng cao (thực hành trên chứng từ thực tế), cập nhật với các quy định thực tế về thuế và kế toàn hiện tại trên cơ sở các phần mềm hỗ trợ kê khai thuế; Sinh viên được tiếp cận với cơ sở dữ liệu kế toán của một doanh nghiệp thương mại cụ thể, trực tiếp thực hành với hệ cơ sở dữ liệu, tăng kinh nghiệm thực hành kế toán thực tế thuế trước khi ra trường; Mở khóa đào tạo ngắn hạn “Thực hành kế toán thuế trên bộ chứng từ thực tế”.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa to lớn nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp sinh viên hiểu sâu lý thuyết từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tế (dưới dạng các tình huống) một cách hiệu quả và đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của kế toán viên mới vào nghề.

Buổi Seminar diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở. Các đồng chí giảng viên tham dự đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, góp ý để làm sáng tỏ, nhiều nội dung được đề cập nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện đề tài./.