Tin tức & sự kiện

Khoa khoa học cơ bản Seminar đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2022

29 tháng 11, 2022 Ban biên tập nhà trường

Sáng ngày 29/11/2022, khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức buổi seminar đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 2022. Đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng môn học Aerobic cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì trong giai đoạn hiện nay” do Th.S Đào Duy Đông làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi seminar có đầy đủ các đồng chí giảng viên trong khoa.\

Th.S Đào Duy Đông đã thay mặt nhóm thực hiện đề tài báo cáo nội dung. Trong đó, tác giả nhấn mạnh những vấn đề sau: Nghiên cứu, ứng dụng môn học Aerobic cho sinh viên trong giai đoạn mới là một vấn đề quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Từ đó, đề tài tập trung nghiên cứu: Thực trạng công tác giảng dạy giáo dục thể chất tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, phong trào Aerobics trên thế giới, khu vực và tại một số trường đại học, cao đẳng trong nước.

Buổi semina diễn ra trong không khí nghiêm túc và khẩn trương. Các thầy cô khoa Khoa học cơ bản đã  góp ý trên tinh thần xây dựng nhằm giúp nhóm đề tài hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2022.