Tin tức & sự kiện

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì hoàn thành kiểm định chương trình đào tạo 03 ngành đào tạo đại học chính quy

05 tháng 08, 2022

Ngày 23-24/7/2022, tại Quy Nhơn, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Phiên họp lần thứ XVIII Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đã hoàn thành quy trình đánh giá ngoài. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là một trong các cơ sở giáo dục được Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá chương trình đào tạo đại học chính quy.

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Ngành học đa dạng cơ hội nghề nghiệp

01 tháng 08, 2022

Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa như ngày nay, điện, điện tử chi phối mọi mặt cuộc sống của con người, chính vì vậy, ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử luôn là một ngành học quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật và là ngành “hot” đối với các bạn trẻ trong những năm gần đây.

Công nghệ kỹ thuật môi trường - Ngành học góp phần bảo vệ môi trường sống và phục vụ sự phát triển bền vững

27 tháng 07, 2022

Việt Nam đang tiến hành hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới nhằm tận dụng cơ hội để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Sự phát triển nhanh và mạnh của các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, quy hoạch và phát triển đô thị,…

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học - Ngành học dễ xin việc

27 tháng 07, 2022

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học là một lĩnh vực khoa học và công nghệ chuyên nghiên cứu và ứng dụng những kiến thức hóa học và kỹ thuật vào quá trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm hóa học phục vụ công nghiệp và đời sống xã hội. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học  đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, các lĩnh vực sản xuất như: chế biến khí, dầu, sản xuất sơn, chất tẩy rửa tổng hợp, giấy,...

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức thành công Lễ bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp năm 2022

11 tháng 07, 2022

Trong thời gian từ ngày 01- 07/7/2022, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức Lễ bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa học 2018-2022 tại Hội đồng các Khoa: Công nghệ Hóa học và Môi trường; Kỹ thuật Phân tích; Cơ khí - ô tô; Điện; Kinh tế và Công nghệ Thông tin.

Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

11 tháng 07, 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2022, ngày 08/7/2022, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.