Tin tức & sự kiện

Th.S Đặng Ánh Hồng bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

12 tháng 01, 2023 Ban biên tập nhà trường

Sáng ngày 9/1/2023, Th.S Đặng Ánh Hồng bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2022: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ thống cửa hàng tiện lợi Winmart+ trên địa bàn thành phố Việt Trì”.

Từ mục tiêu nghiên cứu: Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ thống cửa hàng tiện ích Vinmart+ trên địa bàn thành phố Việt Trì;  Đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ thống cửa hàng tiện ích Vinmart+ trên địa bàn thành phố Việt Trì giúp hệ thống cửa hàng tiện ích phát triển và phục vụ khách hàng tốt hơn.  Nội dung nghiên cứu đề tài tập trung: Nghiên cứu cơ sở lý luận; Xây dựng mô hình và phiếu khảo sát; Thực hiện khảo sát; Phân tích số liệu; Đề xuất các khuyến nghị.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và có tính ứng dụng thực tế. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.