Đào tạo

Thông báo về việc trao học bổng cho các sinh viên ngành Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ Anh khóa tuyển sinh năm 2015

03 tháng 05, 2021

THÔNG BÁO

Năm 2014 và 2015, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định giao cho đào tạo thêm ở trình độ Đại học 02 ngành là: Công nghệ Sinh học và Ngôn ngữ Anh, Để động viên và khích lệ các thí sinh đăng ký xét tuyển và nhập học vào các ngành trên, trong kỳ tuyển sinh năm 2015, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo cấp 20 suất học bổng cho các thí sinh đăng ký xét tuyển và nhập học vào mỗi ngành:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Số lượng

Số tiền

1

Công nghệ Sinh học

D420201

20 suất

1.000.000 đồng/suất

2

Ngôn ngữ Anh

D220201

20 suất

1.000.000 đồng/suất

Quỹ học bổng trên được cấp cho 20 thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển và nhập học sớm nhất cho mỗi ngành.