Sự kiện

Thông tin chi tiết

  • Thứ sáu, 19 tháng 11, 2021 00:00:00 AM - 08:00:00 AM
  • Sự kiện này được mở cho: Tất cả mọi người
  • Miễn phí

Thư ngỏ của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghiệp nhân dịp kỷ niệm 65 năm truyền thống đào tạo, 10 năm đào tạo Đại học

19 tháng 11, 2021 Ban biên tập nhà trường