Tin tức & sự kiện

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

29 tháng 09, 2022 Ban biên tập nhà trường

Ngày 27/9/2022, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Trường Đại Học Công nghiệp Việt Trì - đơn vị chủ trì đã báo cáo Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh:Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống tự động xác định vị trí, kích thước và xử lý vùng lỗi trên gỗ ván bóc tại các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Phú Thọdo ThS. Nguyễn Ánh Dương, Khoa Điện, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì - chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

            Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng là các nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh Tự động hóa, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Doanh nghiệp sản xuất và chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Đình Ngọ khẳng định: Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là nơi quy tụ đội ngũ trí thức, các nhà khoa học. Song song với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nhiệm vụ nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và sinh viên luôn được Nhà trường chú trọng, đặc biệt các hướng nghiên cứu ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ các tiến bộ khoa học kỹ thuật tạo ra các sản phẩm công nghệ mới ứng dụng cho các doanh nghiệp làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp và xã hội từ đó gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường với doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu đào tạo gắn liền với thực tiễn sản xuất đáp ứng nhu cầu xã hội,....

PGS.TS. Vũ Đình Ngọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì - đơn vị chủ trì đề tài phát biểu tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Ánh Dương – chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu, trong đó nhấn mạnh: Mục tiêu của ngành công nghiệp chế biến gỗ là tạo ra được các sản phẩm có giá trị cao, có sức cạnh tranh trên thị trường. Để đạt được mục tiêu đó đòi hỏi phải có sự thay đổi đồng bộ trong tất cả các khâu, trong đó việc áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật được đặt lên hàng đầu, đặc biệt đưa tự động hóa vào trong các khâu sản xuất, chế biến phân loại và xử lý lỗi sản phẩm từ gỗ. Với giải pháp nghiên cứu mô hình sử dụng camera công nghiệp, phần mềm xử lý ảnh và bộ điều khiển và các cơ cấu chấp hành để tạo thành hệ thống tự động xác định vị trí, kích thước và xử lý vùng lỗi trên gỗ ván bóc để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp và xã hội để đạt được mục tiêu đề ra nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống tự động xác định vị trí, kích thước và xử lý vùng lỗi trên gỗ ván bóc tại các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

ThS. Nguyễn Ánh Dương - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

            Kết quả nghiên cứu của đề tài tìm ra hướng đi mới trong việc ứng dụng camera công nghiệp kết hợp với các phần mềm xử lý ảnh trong công đoạn kiểm tra ngoại quan, xác định vị trí, kích thước của sản phẩm hoặc vùng lỗi, phân loại sản phẩm trong các dây truyền sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng cho các cơ sở chế biến gỗ sẽ góp phần tự động hóa trong công đoạn xác định lỗi và xử lý lỗi cho sản phẩm gỗ ván bóc để tăng năng suất, chất lượng của sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp trong sản xuất và chế biến gỗ.   

Hình ảnh mô hình hệ thống lắp đặt tại cơ sở sản xuất

Với những kết quả đạt được của đề tài, Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên phản biện và các thành viên đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài với nhiều đóng góp mới về khoa học, đề tài mang tính ứng dụng cao cho các cơ sở sản xuất và chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp và xã hội, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp sản xuất và chế biến gỗ. Hội đồng khoa học đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài do Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì chủ trì thực hiện, với số phiếu tuyệt đối (7/7 phiếu) đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài xếp loại "Xuất sắc"./.