Văn bản pháp quy

Thông tư liên tịch về hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử "Vay vốn đi học", phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với HSSV

03 tháng 05, 2021

Số văn bản: 14/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH

Ngày VB: 19/4/2012

Nội dung: Hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử “Vay vốn đi học”, phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Nguồn: http://www.moet.gov.vn/?page=9.6