Thông báo tuyển sinh

Quyết định số 527/QĐ-ĐHCNVT ngày 04/10/2021. V/v công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ ngành kỹ thuật hóa học đợt 1 năm 2021

05 tháng 10, 2021 Ban biên tập nhà trường

Quyết định số 527/QĐ-ĐHCNVT ngày 04/10/2021. V/v công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ ngành kỹ thuật hóa học đợt 1 năm 2021

Tệp đính kèm