Sự kiện

Thông tin chi tiết

  • Thứ sáu, 12 tháng 11, 2021 00:00:00 AM - 08:00:00 AM
  • Sự kiện này được mở cho: Tất cả mọi người
  • Miễn phí

Khoa Kỹ thuật Phân tích tổ chức seminar đề tài khoa học cấp trường năm 2021

12 tháng 11, 2021 Ban biên tập nhà trường

Chiều ngày 11/11/2021, tại phòng 202C2, Th.S Lê Ngọc Thanh và Th.S Trần Thị Sáu đã seminar hai đề tài khoa học cấp trường năm 2021.

    Mở đầu buổi seminar, Th.S Lê Ngọc Thanh đã báo cáo nội dung đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu phân tích một số chỉ tiêu trong mẫu nước sinh hoạt theo tiêu chuẩn VILAS trên cơ sở thiết bị sẵn có tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”, trong đó tác giả nhấn mạnh những nội dung nghiên cứu sau: Đề tài nghiên cứu các qui trình phân tích một số chỉ tiêu trong mẫu nước sinh hoạt theo tiêu chuẩn vilas trên thiết b sẵn có tại Tờng Đại học Công nghiệp Việt Trì; Phân tích một s mẫuớc sinh hoạt khu vực Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì; Đánh giá sơ bộ về chất lượng nước sinh hoạt tại khu vực Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Qua quá trình nghiên cứu cho kết quả như sau: RSD  ≤  4,25%. theo AOAC thì  RSD tối đa cho phép với  nồng độ từ 0,1 đến 1 ppm là từ 15-11%. H(%) = 96,7-106,7 theo AOAC thì  H tối đa cho phép với  nồng độ từ 0,1 đến 10 ppm là từ 80-110%. Mẫu nước máy có độ cứng và Nitrit vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Mẫu nước giếng có hàm lượng Mn và Nitrit vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

 Tiếp theo, Th.S Trần Thị Sáu đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày nội dung đề tài khoa học cấp trường: “Nghiên cứu phân tích hàm lượng kim loại nặng trong động vật thân mềm tại khu vực huyện Lâm Thao”, trong đó nhấn mạnh kết quả như sau: Đề tài đã nghiên cứu tổng quan về động vật thân mềm và nguyên tố Cd, Pb, As, Hg trong động vật thân mềm; Đã khảo sát được điều kiện tối ưu xác định hàm lượng Cd, Pb, As, Hg; Đã nghiên cứu được quy trình xử lý mẫu động vật thân mềm; Đã nghiên cứu đánh giá được phương pháp xác định Cd, Pb, As, Hg trong động vật thân mềm; Đã định lượng được hàm lượng Cd, Hg, Pb, As, Hg trong 12 mẫu trai, ốc, trùng trục ở các xã thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

            Buổi seminar diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở. Các đồng chí giảng viên tham dự đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, góp ý để làm sáng tỏ, nhiều nội dung được đề cập nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện các đề tài./.