Tin tức & sự kiện

Đảm bảo chất lượng giáo dục – giá trị cốt lõi từ bên trong Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

04 tháng 12, 2022 Ban biên tập nhà trường

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, với yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, khi đó hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục là minh chứng quan trọng để giải trình chất lượng giáo dục với xã hội, là căn cứ để cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo của mỗi cơ sở giáo dục đại học. Hoạt động đảm bảo chất lượng trong Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì được thực hiện dựa trên sứ mệnh, mục tiêu, và chính sách chất lượng của Nhà trường với khẩu hiệu: Thành công cho mọi người; Nhân văn – Đoàn kết – Chất lượng – Đổi mới; thường xuyên đánh giá, đổi mới chương trình đào tạo, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu khoa học của người học; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Năm 2018, Nhà trường đã đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐKĐCLGD ngày 28/5/2018 và Quyết định số 96/QĐ-KĐCLGD ngày 29/6/2018 của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường Cao đẳng, Đại học Việt Nam với tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu là 81,97%.

Sau kiểm định chất lượng giáo dục năm 2018, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tập trung nguồn lực cải tiến những vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Nhà trường; xây dựng đội ngũ giảng viên trên cơ sở bảo đảm chuẩn nghề nghiệp; xây dựng kế hoạch tự đánh giá, đánh giá ngoài chương trình đào tạo; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất; phối hợp các doanh nghiệp trong công tác đào tạo, tổ chức cho sinh viên thực hành, gắn việc học lý thuyết với thực hành để sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.

Trong Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Nhà trường xây dựng kế hoạch 100% các chương trình đào tạo đại học được đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo các bộ tiêu chuẩn khác nhau. Theo đó, Nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá cơ sở giáo dục đại học chu kỳ thứ 2; tiến hành tự đánh giá và được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (NU-CEA) kiểm định: ngành Hóa học, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa. Ngoài ra, các chương trình đào tạo Công nghệ thông tin, Kế toán, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ kỹ thuật Hóa học đã hoàn thành tự đánh giá và đang triển khai đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường, hàng năm Nhà trường triển khai các hoạt động khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan như: phản hồi của người học về học phần; phản hồi của nhà sử dụng lao động; phản hồi của cựu sinh viên; phản hồi của người học sắp tốt nghiệp; giảng viên tự đánh giá. Kết quả khảo sát, đánh giá được sử dụng để cải tiến chất lượng Nhà trường và các chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, các qui trình về hoạt động đảm bảo chất lượng trong trường được xây dựng và phổ biến tới các đơn vị; công tác đào tạo cán bộ có kiến thức về đảm bảo chất lượng được triển khai thông qua hình thức tham gia các khóa tập huấn, tổ chức các buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng với các chuyên gia.

Với ý nghĩa và vai trò của hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục được Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì khẳng định: Xây dựng nội dung chương trình đào tạo phù hợp với sự phát triển của khoa học và công nghệ, tiếp cận trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị hiện đại; mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường, viện nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Đảm bảo chất lượng giáo dục là mối quan tâm hàng đầu của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì vì tầm quan trọng của hoạt động này đối với sự nghiệp phát triển của Nhà trường trong thời gian tới. Do vậy, công tác đảm bảo chất lượng cần được phát triển theo đúng định hướng của Nhà trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với xu thế phát triển chung trong khu vực và trên thế giới hiện nay./.

                                                  Phòng Khoa học Công nghệ và Đảm bảo chất lượng giáo dục