Tin tức khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu chiết, tách phân lập một số hợp chất hữu cơ từ quả Đào tiên (Crescentia cujete Lin) ứng dụng trong bào chế dược phẩm”.

03 tháng 05, 2021

Ngày 31/3/2015, tại phòng 305, giảng đường C1-Trường ĐHCN Việt Trì, TS. Nguyễn Minh Tuấn đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu chiết, tách phân lập một số hợp chất hữu cơ từ quả Đào tiên (Crescentia cujete Lin) ứng dụng trong bào chế dược phẩm.

Đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện xuất phát từ mục tiêu xây dựng quy trình chiết, tách các hợp chất hữu cơ từ quả Đào tiên; phân lập được một số axit hữu cơ từ dịch chiết của thịt quả Đào tiên; ứng dụng của hợp chất phân lập được trong bào chế dược phẩm.

Sau khi trình bày kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã nhận được ý kiến nhận xét khách quan của các ủy viên phản biện cũng như các thành viên trong Hội đồng.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có tính khả thi vì đã xây dựng được quy trình chiết, tách hợp chất hữu cơ từ quả Đào tiên Phú Thọ. Đã định tính, xác định trong thịt của quả Đào tiên có chứa axít hữu cơ, đường khử, axit amin, chất béo, iridoid, tamin. Lần đầu tiên axit citric được phân lập từ dịch chiết thịt quả Đào tiên bằng phương pháp hóa học.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên tham gia đề tài cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm chuyển giao kết quả nghiên cứu để bước đầu ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.