Tin tức khoa học công nghệ

NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN QUỐC KHÁNH BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

03 tháng 05, 2021

Chiều ngày 13/7/2018 tại Viện Sư Phạm Kỹ thuật - trường đại học Bách Khoa Hà Nội, NCS. Nguyễn Quốc Khánh - Phó trưởng bộ môn Mạng máy tính - trường Đại  học Công nghiệp Việt Trì đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật với đề tài “Dạy học trực tuyến ngành Công nghệ thông tin theo tiếp cận tương tác” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Ngô Tứ Thành.

Thành phần Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ gồm: 1/PGS.TS. Trần Khánh Đức - Chủ tịch hội đồng, 2/GS.TS. Nguyễn Xuân Lạc - Ủy viên phản biện 3/GS.TS. Phan Văn Kha - Ủy viên phản biện 2, 4/PGS.TS. Trần Đăng Hưng - Ủy viên phản biện 3, 5/PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam - Ủy viên hội đồng, 6/PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng - Ủy viên hội đồng, 7/TS. Vũ Thị Lan – Ủy viên kiêm Thư ký.

Dự buổi bảo vệ có PGS.TS. Thái Thế Hùng – Viện trưởng Viện Sư Phạm Kỹ thuật, TS. Lê Thanh Tâm - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Ngoài ra, còn có sự cổ vũ, động viên nhiệt tình của các đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Luận án có ý nghĩa khoa học lớn: Góp phần làm phong phú thêm lý luận dạy học tương tác trong thời đại công nghệ 4.0; đã đề xuất mô hình thiết kế, xây dựng và tổ chức dạy học trực tuyến theo tiếp cận tương tác ngành Công nghệ thông tin.

Luận án được Hội đồng đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận án: