Cơ sở Việt Trì

Cơ sở Lâm Thao

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

  • Cơ sở Việt Trì: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  • Cơ sở Lâm Thao: Xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
  • (0210)3848 636/ 3829 247
  • (0210)3818 867 / 3827 306
  • https://vui.edu.vn

Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy gửi thông tin vào biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất!