Tin tức khoa học công nghệ

TH.S TẠ THỊ THU HIỀN ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

03 tháng 05, 2021

Ngày 7/1/2019, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Tạ Thị Thu Hiền đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

Xuất phát từ thực tiễn Phòng Tổ chức – Hành chính của Nhà trường chưa có phần mềm quản lý nhân sự, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý còn hạn chế. Do vậy, nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí lưu trữ, nhóm tác giả thực hiện đề tài đã nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn, có tính khả thi. Đề tài đã khảo sát quy trình nghiệp vụ của phòng Tổ chức - Hành chính; phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự; thiết kế chức năng và giao diện chương trình, thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu; lập trình, cài đặt chương trình ứng dụng được yêu cầu quản lý của phòng Tổ chức - Hành chính.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Tốt.