Tin tức khoa học công nghệ

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

03 tháng 05, 2021

Ngày 06/5/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Nguyễn Thành Đoàn – Khoa Công nghệ Hóa học đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu lửa siêu ít xi măng từ hệ nguyên liệu Al2O3 - SiO2 - SiC.


Xuất phát từ mục tiêu chế tạo được bê tông chịu lửa siêu ít xi măng từ hệ nguyên liệu Al2O3 - SiO2 - SiC đạt được các tính năng kỹ thuật như độ chảy, cường độ chịu nén đồng thời xây dựng được quy trình chế tạo BTCL siêu ít xi măng từ hệ nguyên liệu liệu Al2O3 - SiO2 - SiC trong phòng thí nghiệm nhóm tác giả đã nghiên cứu, khảo sát các tính chất của nguyên liệu thông qua các chỉ tiêu như: Thành phần hóa học, cỡ hạt, cường độ,...Tính phối liệu trên cơ sở nguyên liệu chứa liệu Al2O3 - SiO2 - SiC, chất kết dính và các phụ gia. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất của vật liệu như: độ bền nén, độ xốp, biểu kiến, khối lượng thể tích và cấu trúc của vật liệu. Xậy dựng quy trình chế tạo bê tông chịu lửa bền cơ, bền nhiệt, chịu mài mòn ở quy mô phòng thí nghiệm.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn vì đã khảo sát tính chất của cốt liệu mulit thiêu kết, SiC điện chảy, chất kết dính xi măng cao alumin, phụ gia hoạt tính oxit nhôm siêu mịn, silica fume, thông qua thành phần hóa học, khoáng vật, thành phần hạt; xác định được tỉ lệ cốt liệu, chất kết dính, phụ gia thông qua cấp phối BTCL, hàm lượng phụ gia phân tán thích hợp là 0,1% PCE, BTCL đạt độ chảy 86%. Đồng thời thiết lập được quy trình chế tạo bê tông chịu lửa trong phòng thí nghiệm.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Tốt.