Hội đồng trường

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ hiện tại và đơn vị công tác

1

Lê Thanh Tâm

Chủ tịch

Hội đồng trường

Bí thư Đảng ủy

2 Vũ Đức Bình

Thành viên

Hội đồng trường

Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

3 Trần Thị Hằng

Thành viên

Hội đồng trường

Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng

4 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Thành viên

Hội đồng trường

Đảng uỷ viên, Chủ tịch Công đoàn,

Trưởng phòng Quản lý đào tạo

5 Trương Minh Chính

Thành viên

Hội đồng trường

Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

6  Nguyễn Mạnh Tiến

Thành viên

Hội đồng trường

Trưởng Khoa Công nghệ hoá học và Môi trường

7 Vũ Quốc Hiến Thư ký Hội đồng trường

Đảng uỷ viên, Trưởng khoa Cơ khí - Ô tô

8 Vũ Thị Phương Lan

Thành viên

Hội đồng trường

Đảng uỷ viên, Trưởng khoa Kinh tế

9 Nguyễn Ngọc Minh Hương

Thành viên

Hội đồng trường

Phó Vụ trưởng

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương

10 Lê Thanh Sơn

Thành viên

Hội đồng trường

Phó Hiệu trưởng,

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

11 Thái Hoàng

Thành viên

Hội đồng trường

Tổng biên tập tạp chí Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng khoa học.

Viện kỹ thuật nhiệt đới

– Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam

12 Văn Đình Hoan

Thành viên

Hội đồng trường

Tổng Giám đốc, Công ty Cổ Phần Hóa chất Việt Trì
13 Nguyễn Thế Truyện

Thành viên

Hội đồng trường

Viện trưởng, Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa, Bộ Công Thương

x

2.QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Quy chế làm việc của Hội đồng trường, Trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì, nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo Quyết định số: 01/QĐ-HĐT ngày 23/03/2021 của chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì.

Cập nhật thông tin ngày 19/03/2024

Văn bản Hội đồng trường