Tin tức & sự kiện

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nhận Giấy Chứng nhận kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục (chu kỳ 2)

02 tháng 04, 2024 Ban biên tập nhà trường

CHÚC MỪNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐÃ HOÀN THÀNH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHU KỲ 2!