Kế hoạch

Kế hoạch số 33/KH-ĐHCNVT ngày 28/6/2022. Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp văn bằng 2, liên thông khóa tuyển sinh 2020

02 tháng 07, 2022 Ban biên tập nhà trường

Kế hoạch số 33/KH-ĐHCNVT ngày 28/6/2022. Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp văn bằng 2, liên thông khóa tuyển sinh 2020

Tệp đính kèm