Lịch sinh hoạt

Lịch sinh hoạt tuần từ ngày 14/02 đến ngày 18/02/2022

16 tháng 02, 2022 Ban biên tập nhà trường

    Thứ tư ngày 16/02

7h30

 

Tại phòng 201 nhà C3:

- Họp thông qua đề án tuyển sinh, kế hoạch  tuyển sinh, chế độ tuyển sinh năm 2022

TP: Các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị; Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên và Tuyển sinh;

Mời Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên