Lịch sinh hoạt

Lịch sinh hoạt tuần từ ngày 21/3 đến ngày 25/3/2022

21 tháng 03, 2022 Ban biên tập nhà trường

    Thứ hai ngày 21/3

7h30

 

 

 

 

 

 

14h00

Tại phòng 201 nhà C3:

- Họp Giám hiệu

TP: Các đồng chí trong Ban Giám hiệu

Mời Trưởng phòng: Tổ chức-Hành chính, Tài chính Kế toán, Quản lý Đào tạo, Công tác sinh viên và tuyển sinh, Khoa học Công nghệ và ĐBCLGD, Quản trị dự

 

 

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

TP: Các đồng chí trong Ban Thường vụ

Mời đồng chí Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính dự

Thứ ba ngày 22/3

7h30

 

 

 

Họp Hội đồng thẩm định kinh phí đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp trường và hỗ trợ kinh phí đề tài khoa học sinh viên năm 2022

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Các đồng chí trong Hội đồng (Theo Quyết định số 716/QĐ-ĐHCNVT ngày 30/12/2021)