Lịch sinh hoạt

Lịch sinh hoạt tuần từ ngày 25/12 đến ngày 03/01/2022

27 tháng 12, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thứ bẩy, chủ nhật ngày 25, 26/12

Tổ chức thi tuyển sinh cao học (Đợt 2)

(Theo Thông báo số 224/TB-ĐHCNVT ngày 15/12/2021)

TP: Ban coi thi tuyển sinh thạc sĩ và thí sinh dự thi

 Thứ hai ngày 27/12

7h30-8h15

 

 

8h15- 8h30

 

 

 

8h30

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Tại phòng 201 nhà C3:

- Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

TP: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Ban Thường vụ Đảng ủy; Trưởng các đơn vị

 

- Hội nghị tập thể lãnh đạo

TP: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng

Mời đ/c Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính dự

 

- Hội nghị cán bộ chủ chốt nhà trường

TP: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Ban Chấp hành Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Trưởng, Phó các đơn vị

 

- Họp xét học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021

TP: Ban Giám hiệu (Đ/c Vũ Đức Bình-PHT); Trưởng các phòng: Công tác sinh viên và Tuyển sinh, Tổ chức-Hành chính, Quản lý Đào tạo; Trưởng các khoa quản lý sinh viên

 

Thứ tư ngày 29/12

8h00-11h00

Tập huấn online phần mềm quản lý văn bản

Địa điểm: Phòng họp online (tập huấn trên phần mềm zoom)

TP: Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị; Trợ lý các khoa; Chuyên viên các phòng (01 chuyên viên/phòng)

(Mã phòng họp phòng Tổ chức-Hành chính sẽ email cho các đơn vị)

 Thứ năm ngày 30/12

7h30

 

 

 

 

7h30-10h00

 

 

 

 

10h00

 

 

13h30

- Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức Seminar đề tài “Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021-2022”

Địa điểm: Phòng họp online, mã phòng: 7dvqpvl

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa CNTT

Kính mời các thầy cô quan tâm đến dự

 

Tại phòng 201 nhà C3:

- Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn TN

TP: Các đồng chí trong: Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn TN

Nội dung: Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn TN báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Chương trình công tác năm 2022

 

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

TP: Các đồng chí trong Ban Thường vụ

 

- Họp Đảng ủy

TP: Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy

 

  Thứ sáu ngày 31/12

13h30-14h15

 

 

14h15- 15h00

 

 

15h00- 15h45

Tại phòng 201 nhà C3:

- Họp đền bù chi phí đào tạo đối với ông Phạm Thái Hưng

TP: Các đồng chí trong Hội đồng (Theo Quyết định số 704/QĐ-ĐHCNVT ngày 24/12/2021)

- Họp đền bù chi phí đào tạo đối với ông Nguyễn Ánh Dương

TP: Các đồng chí trong Hội đồng (Theo Quyết định số 705/QĐ-ĐHCNVT ngày 24/12/2021)

 

- Họp đền bù chi phí đào tạo đối với ông Lê Diên Thanh

TP: Các đồng chí trong Hội đồng (Theo Quyết định số 706/QĐ-ĐHCNVT ngày 24/12/2021)

 

Thứ hai

ngày 03/01/2022

Nghỉ bù Tết Dương lịch