Lịch sinh hoạt

Lịch sinh hoạt tuần từ ngày 28/02 đến ngày 04/03/2022

28 tháng 02, 2022 Ban biên tập nhà trường

    Thứ hai ngày 28/02

7h30

 

 

8h30

 

 

 

14h00

 

Tại phòng 201 nhà C3

Họp Ban thường vụ Đảng ủy

Thành phần:  Các đồng chí trong Ban Thường vụ

 

Tại phòng 201 nhà C3

Họp Thường trực hội đồng Trường

Thành phần: Các đồng chí thành viên Thường trực Hội đồng Trường, thư ký Hội đồng trường

 

Tại phòng 201 nhà C3

Họp Đảng ủy

Thành phần: Các đồng chí Ban chấp hành Đảng ủy