Lịch sinh hoạt

Lịch sinh hoạt tuần từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2022

25 tháng 03, 2022 Ban biên tập nhà trường

    Thứ hai ngày 28/3

7h30

 

 

 

 

 

 

13h30

Tại phòng 201 nhà C3:

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

TP: Các đồng chí trong Ban Thường vụ

Mời đồng chí Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính dự

Nội dung: Công tác quy hoạch cán bộ

 

 

- Họp thông qua chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật  hóa học và Thạc sĩ Hóa học

TP: Giám hiệu (Đ/c Vũ Đình Ngọ- Hiệu trưởng, Đ/c Trần Thị Hằng-PHT); Trưởng khoa: Công nghệ Hóa học và Môi trường, Kỹ thuật Phân tích; Các giảng viên có trình độ tiến sĩ thuộc khoa Công nghệ Hóa học và Môi trường, Kỹ thuật Phân tích; Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

 

Thứ tư ngày 30/3

8h00

 

 

 

 

 

 

13h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Nghiên cứu xây dựng mô hình và triển khai hoạt động CLB bóng chuyền da cho nam sinh viên, bóng chuyền hơi nữ cho cán bộ, giảng viên tại trường ĐHCNVT giai đoạn 2020-2022”

Địa điểm: Tại phòng 305 nhà C1

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

Mời các thầy cô quan tâm đến dự

 

- Khoa Điện tổ chức Seminar đề cương chi tiết các học phần ngành CNKT Điện, Điện tử năm 2021

Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến, mã phòng MS Teams: f4vmidv

TP: Toàn thể giảng viên khoa Điện

Kính mời các thầy cô quan tâm đến dự

 

Thứ năm ngày 31/3

7h30- 8h30

 

 

8h45- 10h00

 

 

 

10h15

 

Tại phòng 201 nhà C3:

- Hội nghị BCH Đảng ủy

TP: Các đồng chí trong BCH Đảng ủy

 

- Hội nghị BCH Đảng ủy mở rộng

TP: Các đồng chí trong BCH Đảng ủy; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc

 

- Hội nghị BCH Đảng ủy

TP: Các đồng chí trong BCH Đảng ủy