Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 147/TB-ĐHCNVT ngày 26/8/2021. V/v công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021.

30 tháng 08, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 147/TB-ĐHCNVT ngày 26/8/2021. V/v công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021.

Tệp đính kèm