Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 66/TB-ĐHCNVT ngày 08/6/2020. Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2020.

20 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 66/TB-ĐHCNVT ngày 08/6/2020. Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2020.

Tệp đính kèm