Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh sớm đại học chính quy theo phương thức xét điểm học bà THPT năm 2023

11 tháng 07, 2023 Ban biên tập nhà trường

Thông báo tuyển sinh sớm đại học chính quy theo phương thức xét tuyển điểm học bạ THPT năm 2023