Thông báo tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015

03 tháng 05, 2021

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Trình độ đại học:               1.800

- Trình độ cao đẳng:               300

2. Phương thức tuyển sinh: Nhà trường tổ chức xét tuyển theo 2 phương thức, thí sinh tùy ý lựa chọn.

-      Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ điểm sàn trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ được xét tuyển với kết quả thi (tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển) thấp hơn điểm sàn 1.0 điểm.

-      Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ các thí sinh tốt nghiệp THPT:

Thí sinh có tổng điểm 3 môn học của tổ hợp dùng để xét tuyển của 2 học kỳ lớp 12 đạt từ 36.0 điểm trở lên đối với thí sinh xét tuyển hệ Đại học, đạt từ 33.0 điểm trở lên đối với thí sinh xét tuyển hệ Cao đẳng (Chưa cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực) và hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại khá trở lên (kể cả các thí sinh tốt nghiệp năm 2014 về trước).

3. Các ngành đào tạo và tổ hợp các môn xét tuyển

 

Ngành học

Mã Ngành

Tổ hợp các môn

xét tuyển

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1. Ngành Hóa học

D440112

- Toán, Lý,    Hóa;

- Toán, Lý,    Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

- Toán, Văn, Anh.

 

 

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

D510401

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường

D510406

4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

D510301

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa

D510303

7. Ngành Công nghệ Thông tin

D480201

8. Ngành Kế toán

D340301

9. Ngành Quản trị kinh doanh

D340101

10. Ngành Ngôn ngữ Anh

D220201

- Toán, Văn, Anh;

- Văn,   Anh,   Sử.

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

C510401

- Toán, Lý,   Hóa;

- Toán, Lý,   Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

- Toán, Văn, Anh.

2. Ngành Công nghệ Vật liệu

C510402

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

C510301

4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

C510203

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

C510201

6. Ngành Công nghệ KT vật liệu xây dựng

C510105

7. Ngành Công nghệ Thông tin

C480201

8. Ngành Kế toán

C340301

9. Ngành Tài chính Ngân hàng

C340201

10. Ngành Quản trị kinh doanh

C340101

11. Việt Nam học

C220113

- Văn,   Sử,   Địa;

- Văn,   Sử, Toán;

- Anh,   Sử, Toán;

- Toán, Văn, Anh.

4. Hồ sơ và thời gian xét tuyển

4.1. Đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

- Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu ĐKXT tại đây);

- Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tương ứng với đợt xét tuyển (nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng bổ sung).

- 01 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

- Thời gian xét tuyển: theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.2. Đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ các thí sinh tốt nghiệp THPT

- Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu ĐKXT tại đây);

- Học bạ THPT (phô tô công chứng);

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công  chứng);

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

+ Thời gian xét tuyển: Từ ngày 30/5/2015 đến 31/10/2015.

Mọi chi tiết liên quan đến công tác tuyển sinh xin liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp – Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, điện thoại: 02103.827305.