Thông báo

Thông báo số 99/TB- ĐHCNVT ngày 03/8/2022 thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2022.

09 tháng 08, 2022 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 99/TB- ĐHCNVT ngày 03/8/2022 thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2022.

Tệp đính kèm